A A A A A

Ny andininy ny Andro

Filipiana 4:13
Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy.