A A A A A

Verse of Day

Namatayo 17:5
Vaari awe olhumachaka chiicho, nihute nooteelha nkanaakhuneelha, ni nlhove nkaneewaniaa nnihuteni niiraka, “Ulha phi Mwaamwanaka kinonttuna aka, nookitelhiha nrima, mmwiiwelhelheke yoyo!”