A A A A A

Verse of Day

Arumi 8:32
Nlhuku khamwonenlhe ikiriri ata Mwaamwanawe o yekha, nansho ahonhiyerera wo nlhatu wihu hii onkhaye va. Yakhalhaka ahopanga chiicho khanowa etu aanivaha nnema onkhaye vamoka ni uyo?