A A A A A

Verse of Day

1 Uthesalonike 5:9
Ukhalhawaya Nlhuku khaanithanlhe wiira nitwaruwe muurushiyani mwawe nansho niwe nampatta noopo wo iphiro ya Athithi Yesu Kuristo,