A A A A A

Verse of Day

Aebraniya ١٣:٧
Mwoopuwelheke aholhelhi inyu o wiittuchihilheni nlhove na Nlhuku. Mmweheke chenre aya wo ukhalha ni ukhwa, ntwariheke meetelho aya, chenre aya wo upisha nrima.