A A A A A

Verse of Day

Ufilipi 4:19
Paahi etu, Nlhuku wo nhakhu wawe mwinchi nouvahani chinothanana inyu chonkhaye wo nthimicho wawe mulhupalhe wo iphiro ya Kuristo Yesu.