A A A A A

Verse of Day

Aebraniya 2:14
Paahi ukhalhawaya ashaana ahokaviha mu iphome ni iruttu, Yesu ni uyo chiicho ahokhalha thoko ayo. Ikhalhe wo ukhwa wawe ammulhushe Nakare nonvarelha nookhwa,