A A A A A

Verse of Day

Uefeso 5:3
Ukhalhawaya vano mwaatti phi attu a Nlhuku, khavanlhoka wiiwania munlhokoni mwinyu mwaha wo ishembwere ama mwaha wo unanara mena nlhulha wo uttuna chinene nhakhu.