A A A A A

Verse of Day

Uefeso 1:18
Kinonlhepelha Nlhuku apatakulhe mirima chinyu choone nthuko aya, wiira nchuwelhe ichikurupi mwiihanelhiye inyu ni uchuwelha nthimicho waya mwinchi wo ushangiha, ulhenhe awe Nlhuku wa attu awe,