A A A A A

Verse of Day

Uefeso 5:19
Nhimerianeke malhove o izaburi ni ichipo cho untotopelha Iphumu ya Nlhuku. Mwiipeke ichipo cho waatotopelha Athithi ni wiipa ichipo cho izaburi wo nrima winyu wonkhaye.