A A A A A

Verse of Day

1 Nayohana 2:17
Ilhapo ni chittu chaya chonkhaye chinaachivelha attu chinoovira, nansho ntu nopanga chinottuna awe Nlhuku yoyo nookhalha nkumi mahuku o uhimalha.