A A A A A

Verse of Day

Nayohana 7:30
Attu nkayaalhikacha ummara ni unttuka, nansho khaawo ntu okonlhe moono ummara ukhalhawaya isaa awe yaari ihinaphiya.