A A A A A

Verse of Day

Mitheko 7:25
Yaari aanyiheraka wiira Aisraeli ashilhoko aya yanchuwelha wiira Nlhuku haaruma wiira opolhe, nansho khayachuwenlhe chiicho.