A A A A A

Verse of Day

1 Natim 4:15
Muupuwelheke rata chonkhaye chiyo ni upanga, wiira attu onkhaye ooneke meetelho inyu orera chineera aya wo uthepa.