A A A A A

Verse of Day

1 Nayohana 1:9
Nansho narumelhelhaka uwonya wihu, Nlhuku ri o ukhulhuvelhiya ni e ikekhiaye. Nonihiyerera uwonya wihu ni unihapiha ukhuma mu uhilhokani mwonkhaye.