A A A A A

Стих на денот

Јован 10:11
Јас сум добриот Пастир. Добриот пастир го дава Својот живот за овците.