A A A A A

Стих на денот

Јован 7:37
А во последниот и најважен ден од празникот, Исус застана и извика: „Кој е жеден, нека дојде кај Мене да пие!