A A A A A

Стих на денот

Марко 10:25
Полесно камила ќе се спровре низ иглени уши, отколку богат човек да влезе во Божјото царство!“