A A A A A

Стих на денот

Јован 6:66
Од тој момент многумина од Неговите ученици Го напуштија и престанаа да одат со Него.