A A A A A

Стих на денот

Римјаните 12:4
Како што ние во своето тело имаме многу органи и секој орган си има своја улога,