A A A A A

Стих на денот

Римјаните 7:24
Сфатив дека сум наполно беспомошен! Кој ќе ме избави од ова тело што ме води во смрт!?