A A A A A

Стих на денот

1 Тимотеја 5:3
Грижи се за оние вдовици за кои навистина нема кој друг да се грижи.