A A A A A

Стих на денот

Римјаните 6:3
Зар не знаете дека сите што се крстивме, идентификувајќи се така со Исус Христос, преку крштавањето „умревме“ заедно со Него?