A A A A A

Стих на денот

Јован 6:29
Исус им одговори: „Бог бара од вас да верувате во Оној што Тој Го прати.“