A A A A A

Стих на денот

Лука 6:28
Благословувајте ги оние што ве проколнуваат! Молете се за оние што ве навредуваат.