A A A A A

Стих на денот

Римјаните 6:23
Зашто платата што ја дава гревот е смрт, а подарокот што го дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот.