A A A A A

Стих на денот

1 Солунјаните ۵:۹
Бог не не одбра за да не казни, туку за да бидеме спасени преку нашиот Господ Исус Христос,