A A A A A

Стих на денот

1 Јован 5:13
Ова ви го напишав за да знаете дека вие што верувате во името на Божјиот Син имате вечен живот.