A A A A A

Стих на денот

Ефесјаните 4:30
Не ожалостувајте го Светиот Дух со своите постапки. Тој е вашиот гарант дека сте спасени и ве чува за денот на откупувањето.