A A A A A

Стих на денот

1 Солунјаните 4:3
Бог сака вие да бидете свети - да се чувате од блуд.