A A A A A

Стих на денот

Марко 4:24
Слушајте внимателно: со каква мера мерите, со таква ќе ви се мери и ќе ви се додаде!