A A A A A

Стих на денот

Дела 4:12
Под целиот небесен свод има само едно име на кое луѓето можат да се повикаат за да се спасат, а тоа е Исус Христос!“