A A A A A

Стих на денот

1 Тимотеја 3:16
Без сомнение, тајната на вистинската вера во Бог е величествена: Христос дојде во човечко тело. Светиот Дух потврди дека Тој ја исполни Божјата волја. Ангелите Го видоа. За Него им беше проповедано на народите. Луѓето поверуваа во Него. Тој славно се вознесе на небото.