A A A A A

Стих на денот

Колосјаните 1:19
зашто Бог одбра во Него во целост да се всели Божјата природа