A A A A A

Стих на денот

Ефесјаните 6:24
Бог нека им биде благонаклонет на сите што Го сакаат нашиот Господ Исус Христос со љубов што не гасне.