A A A A A

Стих на денот

2 Тимотеја 1:7
Божјиот Дух не создаде од нас плашливци. Напротив, ни даде сила, љубов и самодисциплина.