A A A A A

Стих на денот

Римјаните 12:9
Сакајте ги луѓето искрено, а не лицемерно. Мразете се што е зло и решително правете добро.