A A A A A

Стих на денот

Јован 3:20
Секој што врши зло ја мрази Светлината и не доаѓа кај неа, за да не се разоткријат неговите гревови.