A A A A A

Стих на денот

Ефесјаните 5:3
Вие сте свети Божји луѓе и меѓу вас не смее да има блуд, гнасотии и алчност.