A A A A A

Стих на денот

Лука 2:6
Додека беа таму, нејзе и дојде времето да се породи.