A A A A A

Стих на денот

Лука 2:11
Денес, во Давидовиот град, во Витлеем, ви се роди Спасителот - Месијата, Господ.