A A A A A

Стих на денот

Лука 2:28
Симон Го зеде Детето в раце и упати благодарност кон Бог, велејќи: