A A A A A

Стих на денот

1 Петар 2:15
Бог сака со правење добро да ги замолкнете неоснованите обвинувања на неразумните луѓе.