A A A A A

Стих на денот

Ефесјаните 1:9
Бог ни откри каква Му била намерата и ни го објасни тајниот план што веќе беше решил да го оствари преку Христос.