A A A A A

Стих на денот

Римјаните 13:6
Затоа треба да плаќате и даноци. Извршителите на власта се во служба на Бог и треба да бидат платени за она што го работат.