A A A A A

Стих на денот

Галатјаните 6:2
Помагајте си еден со друг кога имате проблеми. На тој начин ќе го извршувате Христовиот закон.