A A A A A

Стих на денот

Марко 9:23
„Зошто велиш: ?Ако можеш‘? Нема ништо невозможно за оној што има вера!“ - му одговори Исус.