A A A A A

Стих на денот

Римјаните 6:11
Така и вие треба да сметате дека сте мртви за гревот, а заедно со Исус Христос, да живеете за слава на Бог.