A A A A A

Стих на денот

Евреите 12:29
зашто нашиот Бог е оган што проголтува!