A A A A A

Стих на денот

Римјаните 12:10
Сакајте се срдечно како браќа. Кога се работи за почести, давајте им предност на другите.